:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 6 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
27/10/2557 - 27/10/2557 09.30 - 10.30ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานจัดการศึกษา ห้องมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
27/10/2557 - 27/10/2557 10.30 - 11.30ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ห้องมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
29/10/2557 - 29/10/2557 09.30 - 10.30ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานสนับสนุน ห้องโบตั๋น สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
29/10/2557 - 29/10/2557 10.30 - 11.30ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ห้องโบตั๋น สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
30/10/2557 - 30/10/2557 09.30 - 12.00ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ห้องโบตั๋น สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
5/11/2557 - 5/11/2557 8.30 - 16.00งานสัมมนา "การวางแผนสะสมทรัพย์เพื่อการลงทุนและชีวิตหลังเกษียณ" ห้องเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<