:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 2 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
20/12/2557 - 21/12/2557 08.00 - 16.30โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การปรึกษาและพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญาโทครั้งที่ 2 ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
25/12/2557 - 26/12/2557 08.30 - 16.00การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบการจ่ายตรง การเงินและงบประมาณ ห้องมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรมบัญชีกลางกองบริหารงานบุคคล-
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<