:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 3 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
31/7/2557 - 1/8/2557 8.00 - 17.00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Certificate MCSA SQL Server ห้อง E-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9/8/2557 - 10/8/2557 8.00 - 17.00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานผ่าน AR Code ห้อง E-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16/8/2557 - 17/7/2557 9.00 - 16.30โครงการอบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ ห้อง E-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล คุณกาญจนา นันตรัตน์ ,คุณนฤมล เกรียงเกษม,คุณศิรนันท์ ใจแก้วสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<