:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 1 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
14/8/2558 - 14/8/2558 13.00 - 16.30การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบุคลากร" ห้องมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี (ผศ.นารี จิตรรักษา)กองบริหารงานบุคคล-
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<